БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

АЛЬОНИ ЛЕБЕДЄВОЇ «АУРУМ»

СУЧАСНА ЛІКАРНЯ – ЗДОРОВИЙ ПАЦІЄНТ

Актуальність проблеми 

Матеріально-технічний стан державних і комунальних медичних закладів України потребує капітальної модернізації. Пацієнти, потрапляючи на лікування до будь-якої клініки, потребують, поряд із кваліфікованою медичною допомогою, комфортних умов лікування, які б сприяли одужанню, а не навпаки. Адже незадовільний стан лікарняних палат, застарілі меблі, відсутність системи кондиціонування – основні причини, які сприяють поширенню серед пацієнтів внутрішньолікарняної інфекції (ВЛІ).

Внутрішньолікарняна інфекція (ВЛІ) – одна з найактуальніших проблем у світі.

За даними Центру контролю і профілактики захворювань США, близько 1,7 мільйона випадків захворювання пацієнтів на ВЛІ щорічно призводить до 99 000 смертей. У Європі, за результатами досліджень, що були проведені у шпиталях, було зафіксовано 25 000 смертей на рік, причиною яких стала ВЛІ.

Приєднання ВЛІ до основного захворювання збільшує тривалість перебування пацієнта в стаціонарі у середньому на 6-8 днів. Летальність пацієнтів, які перебувають у групі осіб з ВЛІ, перевищує таку серед аналогічних груп хворих без ВЛІ.

В Україні цій проблемі приділяється недостатньо уваги, але вона має широку медичну і соціальну значимість. Нажаль, відсутня офіційна статистика МОЗ України щодо кількості  випадків захворювання на ВЛІ. За деякими даними, таких випадків реєструється близько 4000 на рік, але в реальності їх значно більше.

Зростання захворюваності внутрішньолікарняними інфекціями обумовлено комплексом факторів, серед яких:

  • наявність великих лікарняних комплексів, де на обмежених площах концентрується велика кількість ослаблених пацієнтів;
  • збільшення кількості інвазивних діагностичних та лікувальних процедур, пов’язаних з порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок;
  • використання складного медичного обладнання, стерилізація якого пов’язана з певними труднощами;
  • застосування препаратів, що мають імунодепресивні властивості, штучне пригнічення імунітету (при пересадці органів і тканин);
  • формування госпітальних штамів мікроорганізмів, стійких до лікарських препаратів і дезінфектантів;
  • зниження неспецифічних захисних сил організму.